Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Nu hittar du skolornas e-böcker här: http://skolbibliotek.malmo.se. Denna sida upphör den 28/2 2019.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Vikingar
Isbn: 978-87-7212-201-4
Förlag: DigTea
Kategori:
3-6 år Barn & Ungdom 6-9 år Lättläst
Tillgänglig sedan: april 2018

E-bok | 28 dygns lånetid

Vikingar

Läs Vikingar ensam eller tillsammans med en vän.
Se vad som händer med vikingarna när de kommer till England.

Vikingar är anpassad för de första läsaktiviteterna från cirka 6 år. 62 ord, OVIX* 28.

DigiLäs Mini för preläsare
Bokserien är utvecklad för det som kallas logografisk läsning, där barnet övar sig på att läsa genom att känna igen och läsa ordbilder. Den logografiska läsningen är ett utvecklingsteg omedelbart innan barnet lär sig fonologisk läsning, där barnet använder bokstävernas ljud i sin läsning.

*OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone