Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Nu hittar du skolornas e-böcker här: http://skolbibliotek.malmo.se. Denna sida upphör den 28/2 2019.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Humaniora


Omslagsbild för Skrivråd för statsvetare
E-bok

Skrivråd för statsvetare

Skrivråd för statsvetare riktar sig till studenter som skriver uppsats i statsvetenskap och angränsande ämnen. Istället för att ta upp de vitt skilda metoder och teorier som använd ...


Omslagsbild för Livet som berättelse: studier i levnadshistoriska intervjuer
E-bok

Livet som berättelse: studier i levnadshistoriska intervjuer

Att intervjua människor om deras liv är en vanlig forskningsmetod inom humaniora och samhällsvetenskap. I denna bok diskuteras de berättartekniska mönster och modeller som används ...


Omslagsbild för Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare
E-bok

Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare

Allt fler uppsatser och rapporter på universitet och högskolor skrivs med en uppdragsgivare i bakgrunden. Detta kan vara både fruktbart och stimulerande, men det kan också innebära ...


Omslagsbild för A, B, C och D
E-bok

A, B, C och D

Denna bok är en nybörjarbok, men också en fortsättningsbok i uppsatsskrivande. Bokens innehåll är koncentrerat till fyra delar: a) kriterier för kvalitetsbedömning av färdiga upp ...


Omslagsbild för Läsaren som textskapare
E-bok

Läsaren som textskapare

Den här boken handlar om hur litteratur kan läsas på olika sätt. I bokens första kapitel presenteras de läsarorienterade metoder som vuxit fram i USA under 1900-talets sista decenn ...


Omslagsbild för Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia
E-bok

Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia

Populärlitteraturen är ingen enhetlig företeelse trots att den ofta klumpats ihop med nedlåtande benämningar som skräp-, trivial- eller kiosklitteratur. I själva verket består popu ...


Omslagsbild för Att begripa det förflutna: Förklaring, klassificering, kolligation inom historievetenskapen
E-bok

Att begripa det förflutna: Förklaring, klassificering, kolligation inom historievetenskapen

Det här är en teoretisk undersökning av hur historiker går till väga när de konstruerar sammanhang. Med hjälp av en rik exempelsamling från historisk litteratur urskiljs tre begrip ...


Omslagsbild för Sociala problem och socialpolitik i massmedier
E-bok

Sociala problem och socialpolitik i massmedier

Vad betyder massmedia för synen på sociala problem och socialpolitik? Författarna i denna bok tar ur olika vinklar upp massmediers betydelse när det gäller att forma allmänhetens ...


Omslagsbild för Grundad teori
E-bok

Grundad teori

Grundad teori är en metod för kvalitativa undersökningar inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Den utvecklades på 1960-talet och har blivit allt mer spridd. Det är en induktiv ...


Omslagsbild för Forskares frihet: Om makt och moral
E-bok

Forskares frihet: Om makt och moral

Att forskning bör bedrivas med frihet under ansvar är idag närmast en klyscha. När Sveriges statsminister i sin regeringsförklaring säger att ”forskningens frihet garanteras”, vad ...