Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Nu hittar du skolornas e-böcker här: http://skolbibliotek.malmo.se. Denna sida upphör den 28/2 2019.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Barn & Ungdom


Omslagsbild för Kebryaa' wa hawa - Pride and Prejudice
E-bok

Kebryaa' wa hawa - Pride and Prejudice

rakazat "Gien" fe rewayateha ala elhayah elyawmeyah leabna'e eltabaqa elwosta haythou tanawalet hayat elregaal maysourey elhaal wa regaal aldeen wa hayat a'elatehem. Wa ghaleban ma ...


Omslagsbild för kalb a'l baskerfeel - The Hound of the Baskervilles
E-bok

kalb a'l baskerfeel - The Hound of the Baskervilles

rewayat kalb a'ellati Baskarfeel waheda men arwae' rewayaat "Sir Arthur Konan Drell" enha kesati loghz wa moghamarrah la tohawel an toqadem shoukhosan ameqa wa moaqadah aw masa'el ...


Omslagsbild för estotrat esleepy hollo - The Legend of Sleepy Hollow
E-bok

estotrat esleepy hollo - The Legend of Sleepy Hollow

hw fars bla ras yntqm balasthwad 'ely r'ews dhayah wyqf amamh shab la y'erf 'ealm ma wra' altby'eh.. y'emn bal'elm .. wlkn al'elm walkhrafh ytqablan fy rwayh ra'e'eh hy astwrh slyb ...


Omslagsbild för moghamarat benokeyou - The Adventures of Pinocchio
E-bok

moghamarat benokeyou - The Adventures of Pinocchio

la tdrbna bhdh alqswh ».. saht qt'eh alkhshb, wlkn alsyd tshyra alnjar lm ysdq adnyh. kan dlk akthr mma yhtml alnjar almskyn, fsqt mghshyana 'elyh, b'ed an 'ead lw'eyh a'eta qt'eh ...


Omslagsbild för ketab elghaba - The jungle book
E-bok

ketab elghaba - The jungle book

tqwl b'ed nzryat alnqd alhdyth almhtmh bktabh altfl : en katb alatfal yhtwa dakhlh 'ela tfl , wenk en lm tstt'e an tkwn tflaan wan tsh'er bmsha'er altfl wahasysh want twjh lh khtab ...


Omslagsbild för rehlet elsindbad - The Sinbad Voyage
E-bok

rehlet elsindbad - The Sinbad Voyage

ay qlq da'em hda aldy df'e sndbadna ela an yhjr ahbabh wqsrh wwtnh walamn aldy yn'em bh wyrt'e fyh an ytabt almghamrh wytwq ela mghaznh alkhtar wrkwb alahwal?! ay mnha nht bh hwajs ...


Omslagsbild för Rehla 'ilaa markaz al'ard - The Journey to the center of the earth
E-bok

Rehla 'ilaa markaz al'ard - The Journey to the center of the earth

Tabda' Ahdath Hazehe al kessa  fi yawm al ahad 24 mayu 'am 1863 Albrufisur lidnbruk eindama kan yaqra ahd alkutub alqadimat al'aysalindiat min alqarn althani aleashr almaktubat min ...


Omslagsbild för Makhtouf - Kidnapped
E-bok

Makhtouf - Kidnapped

Almakhtuf heya riwaya min talif Robert Luis stefenson sadarat fi aleam 1886 wahiya eibara ean qisat mughamarat mamzowja bialttarikh watueadu min 'ashhar riwayat Robert luis lamaa t ...


Omslagsbild för Al nab Al abyad - White Fang
E-bok

Al nab Al abyad - White Fang

Kan abyad alnnab nesfoho ze'ban w nesfoho al akhar kalb. wuled fi bariyat alshamal almuhesha alqasiya, wa howa ealam baghid yahkomuho qanun wahid howa: >. baed sanawat min almueana ...


Omslagsbild för Kessat al tabib Dolittle - The story of Doctor Dolittle
E-bok

Kessat al tabib Dolittle - The story of Doctor Dolittle

Kan John Dolittle  tabyban bashareyan najehan 'iilaa 'an tasabub waleah bialhayawanat al'alifat fi sarf kl mardahin. laken eindama 'asbah tbyban bytareyan tamatae bilamsat sahriat ...


Omslagsbild för Al Amir wal Fakir - The Prince and the Pauper
E-bok

Al Amir wal Fakir - The Prince and the Pauper

Thamata tashaboh fi almalamih bayn Idward Tyodor watum kanti, lakenahuma yaeishan hayatan mukhtalifatan tmaman; fa'iidward Warith earsh 'iinjiltira fi hyn 'ana walid tawm lays siwa ...


Omslagsbild för Al Amira Al saghira - A little Princess
E-bok

Al Amira Al saghira - A little Princess

Haziat Sara Kru bialhob wal ihtiram katalmiza fi madrasat alanisa menshin lilfatiat, 'iilaa 'an yuqalib hadath masawi hayataha rasana ealaa eaqib fi 'ahad al'ayam, litajida nafsiha ...


Omslagsbild för Frankenstein
E-bok

Frankenstein

yuqsad fiktur Frankenstein 'an yakhluq maskhan, lakenah eindama sana' 'insanan min 'aeda' aljuthath wabatha fih alhayat, 'atlaq bezalek aleanan limkhlwq rhyb fi albiyat alriyfit al ...


Omslagsbild för A'elat robenson al sowessreya - The Swiss Family Robinson
E-bok

A'elat robenson al sowessreya - The Swiss Family Robinson

Eayilat Robinson alsuwisriat hiya riwaya nusherat lilmara al'uwlaa eam 1812, tadur 'ahdathuha hawl tahatum safinat kanat tahmil ealaa matniha 'ihda aleayilat alsuwisriat fi tariqih ...


Omslagsbild för Heidi
E-bok

Heidi

Heidi wahida min 'akthar alriwayat mbyean ealaa al'iitlaq wamin 'ashhur 'aemal al'adab alsuwisrii, waqad tarajamat min al'almania 'iilaa 50 lughatan 'ukhraa. watahki alriwayat ean ...


Omslagsbild för Dracula
E-bok

Dracula

Qabala almar' fi eamalihy tahadiyat kabira waeumala' mozeajeen, lkn junathan harkir ailtaqaa binawe min aleumla' la yukhtir ealaa albal. junathan harkir kan fi tariqih li'iitmam sa ...


Omslagsbild för Eshroon alf farsakh that Al bahr - Twenty Thousand Leagues Under the Sea
E-bok

Eshroon alf farsakh that Al bahr - Twenty Thousand Leagues Under the Sea

Ant ealaa washk dukhul ealam almughamarat fi 'aemaq albihar. aindam 'iilaa birufisur Aronaks wahu yabda albahth fi 'amr makhluq bahriin muftaris, lakanh yuajih shyyan ghyr eadiin e ...


Omslagsbild för Mughamarat Robin hood - The Merry Adventures of Robin Hood
E-bok

Mughamarat Robin hood - The Merry Adventures of Robin Hood

Baedama 'asab rubin hud bisuhmih ahd rijal alsharifi, 'udtura 'an yandam 'iilaa majmueat alrijal alkharijin ealaa alqanun fi ghabat shirwud, bdlana min muajahat almawt. tabae al'ae ...


Omslagsbild för Akher Al mohekanz - The last of the Mohikans
E-bok

Akher Al mohekanz - The last of the Mohikans

Baed 'an eamad murshidohoma, magua? 'iilaa tadlilihima, talja' abnata ahd aljiniralat al injliz 'iilaa rajul yaskon alghaba warajolayn min qabilat almawhikan liurshiduhuma eabr alb ...


Omslagsbild för Jazeerat Al kinz - Treasure Island
E-bok

Jazeerat Al kinz - Treasure Island

Yakhruj Jim Hawkins alsaghir fi mughamara rayiea lileuthur ealaa kanz alqarasina, lkn baedama yatadih lah 'ana tubakh alsafinat wa'afrad alttaqim hum 'anfusahum qarasina khatyrwn, ...


Omslagsbild för Hikayat alakhwan ghrym alkhayalia - Grimm's Fairy Tales
E-bok

Hikayat alakhwan ghrym alkhayalia - Grimm's Fairy Tales

Man minaa lm yasmae ean qisat sindrila alfatat alyatimat alty eadhabatha zawjat waliduha alati khalasaha fi haflat al'amir waljiniyat alty zayanatha bieasatuha alsahria? 'aw lm tuk ...


Omslagsbild för Mughamarat Tom Sawir - Tom Sawyer
E-bok

Mughamarat Tom Sawir - Tom Sawyer

Yaeshaq Tom Sawyer almughamarat, wahaza yaeni 'anahu kan dayim alwuque fi almshakl. yabhath Tom ean kanz, wayashhad jarimat qatl, wyuhbs fi kahf lilkhafafish, wayakhdae alakharin l ...


Omslagsbild för Rubinsun krwzw - Robinson Crusoe
E-bok

Rubinsun krwzw - Robinson Crusoe

Robinson Crusoe fata mutahawir fi eanufwan alshababi, lam yufakir 'illa fi almughamarat wa'alfat al'ashab eindama fara min 'ahlih liaeish hayat albhaar. ghyr 'ana alriyah ta'ti bim ...


Omslagsbild för Moby dick
E-bok

Moby dick

Ismail bahaar mutajawilun, yakhruj fi rihla ealaa matn markab sayd alhitan bikud alaty yamtalikuha alqubtan 'ahab. sorean ma yaktashif 'Ismaeil 'an 'ahab yurid sayd hoot  yudeaa mo ...


Omslagsbild för Qisat almalik Arathar waforsanuh - The Story of King Arthur and his knights
E-bok

Qisat almalik Arathar waforsanuh - The Story of King Arthur and his knights

Camelot heya 'ard 'asatir waghumud maliea bifursan yartadun aldoroa, wasahara makirin, wa sabaya hasnawat. wafi hadhih albiyat alsahriat yahya almalik arithar > howa waforsan altta ...