Jump to content
The library informs: Nu hittar du skolornas e-böcker här: http://skolbibliotek.malmo.se. Denna sida upphör den 28/2 2019.

E-books / Social and cultural history


Cover for Privilege and Property: Essays on the History of Copyright
E-book

Privilege and Property: Essays on the History of Copyright

by

What can and can’t be copied is a matter of law, but also of aesthetics, culture, and economics. The act of copying, and the creation and transaction of rights relating to it, evok ...


Cover for The Sword of Judith: Judith Studies Across the Disciplines
E-book

The Sword of Judith: Judith Studies Across the Disciplines

by

The Book of Judith tells the story of a fictitious Jewish woman beheading Holofernes, the general of a powerful army, to free her people. The story has fascinated artists and autho ...


Cover for Kvinnor och våld : en mångtydig kulturhistoria
E-book

Kvinnor och våld : en mångtydig kulturhistoria

by

I våldssituationer utmålas kvinnorna ofta som offer och våld mot kvinnor behandlas regelbundet i media. Men genom tiderna har kvinnorna stått även på andra sidan och precis som män ...


Cover for Tidernas fester
E-book

Tidernas fester

by

Tidernas fester skildrar vårt festande genom historien ur en mängd perspektiv. Här berättas om de romerska saturnalierna, medeltidens folkliga evenemang, stormaktstidens politiskt ...


Cover for Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes and interactions
E-book

Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes and interactions

by

Norrön religion studeras av arkeologer, historiker, religionshistoriker, konsthistoriker, litteraturvetare, ortnamnsforskare och forskare inom skandinavistik. För att underlätta fo ...


Cover for Europeans : essays on culture and identity
E-book

Europeans : essays on culture and identity

by

Vad betyder det att vara europé? En grupp europeiska akademiker ombads att använda sina egna personliga perspektiv för att diskutera det komplexa ämnet nationell identitet. Detta ...


Cover for Being there : new perspectives on phenomenology and the analysis of culture
E-book

Being there : new perspectives on phenomenology and the analysis of culture

by

Upplevelser, känsla, handling och ting har blivit centrala områden i senare års kulturforskning. Det traditionella sättet att analysera kulturyttringar genom att försöka tolka myll ...


Cover for Periferi och centrum : texter om marginalisering i förmodern tid
E-book

Periferi och centrum : texter om marginalisering i förmodern tid

by

I snart sagt alla mänskliga sammanhang finns grupper och människor som utestängs från makt eller berövas sin värdighet. För forskning som fokuserar på äldre tid förhindrar dominans ...


Cover for Våld : representation och verklighet
E-book

Våld : representation och verklighet

by

Våld möter oss dagligen på film, tv och i dagspress. Men vi finner också framställningar av våld i exempelvis rättsprotokoll eller politiska debatter. Hur olika representationer av ...


Cover for Att störa homogenitet
E-book

Att störa homogenitet

by

Varifrån kommer bilden av ett homogent svenskt folk? Hur byggs föreställningarna om det normala? Hur kan berättelserna om samhället vidgas? Vilken roll har kulturinstutitoner för a ...


Cover for Gods och bönder från högmedeltid till nutid : kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods
E-book

Gods och bönder från högmedeltid till nutid : kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods

by

Skånes över 300 gods har en enastående förmåga att fortleva genom århundradena. Deras sätt att anpassa sig till nya förhållanden – ekonomiska, politiska, sociala och kulturella – ä ...


Cover for Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron
E-book

Dygder och laster : förmoderna perspektiv på tillvaron

by

Dygd och last har varit centrala begrepp i det västerländska tänkandet ända sen Aristoteles och antiken, och de röner idag ett nyväckt intresse. Dygden har ständigt återkommit som ...


Cover for Omodernt : människor och tankar i förmodern tid
E-book

Omodernt : människor och tankar i förmodern tid

by

Kan vi idag ha något att lära av de klassiska, medeltida och tidigmoderna kulturerna? Många skulle svara ja på den frågan, men det finns också de som skulle beskriva det förmoderna ...


Cover for Förmoderna livshållningar : dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen
E-book

Förmoderna livshållningar : dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen

by

Vad är meningen med livet? Människan har i alla tider försökt finna en meningsfull plats i vardagen. Drivkrafter som vänskap, kärlek och heder; filosofier som stoicism och dygder s ...


Cover for Cultural Heritage Ethics: Between Theory and Practice
E-book

Cultural Heritage Ethics: Between Theory and Practice

by

Theory without practice is empty, practice without theory is blind, to adapt a phrase from Immanuel Kant. The sentiment could not be truer of cultural heritage ethics. This intra-d ...


Cover for Minibok: Te-odlingens historia – Återutgivning av text från 1871
E-book

Minibok: Te-odlingens historia – Återutgivning av text från 1871

by

I den här e-boken får du läsa mer om téet och dess historia.Texten ger en spännande inblick i hur den här populära drycken odlades i slutet av 1800-talet.Den här e-boken handlar om ...


Cover for Rese Journaler: Uprättade under Fälttogen till Tyskland, Finland och och Norge 1805-1814
E-book

Rese Journaler: Uprättade under Fälttogen till Tyskland, Finland och och Norge 1805-1814

by

Rese Journaler uprättade under Fälttogen till Tyskland, Finland och Norge under åren 1805 till 1814 av Lorentz Leonard Lindqvister. Första delen i boken är skriven på gammal svensk ...


Cover for Die Europaidee im Zeitalter der Aufklärung
E-book

Die Europaidee im Zeitalter der Aufklärung

by

Angesichts der aktuellen Herausforderungen – nicht zuletzt politischer Natur – mit denen sich viele europäische Staaten konfrontiert sehen, haben sich die Aufklärungsforscher entsc ...


Cover for Museums in a time of Migration : Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations
E-book

Museums in a time of Migration : Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

by

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen. ...


Cover for Minibok: En inblick i andeverlden – Återutgivning av text från 1882
E-book

Minibok: En inblick i andeverlden – Återutgivning av text från 1882

by

Berättelser om spöken, andar och övernaturliga fenomen är mer populära än någonsin.I den här e-boken får du en inblick i hur man i den vetenskapliga världen såg på företeelsen reda ...


Cover for Kaikenlaista rohkeutta
E-book

Kaikenlaista rohkeutta

by

Rohkeutta kuvastaa helposti rämäpäinen pelottomuus, jonka siivittämänä muutetaan toiselle puolen maailmaa tai lähdetään tutkimaan maapallon tuntemattomia laitoja maineen ja kunnian ...


Cover for Galjonsfigurens många öden och äventyr
E-book

Galjonsfigurens många öden och äventyr

by

Galjonsfigurer snidade i trä har en visuell kraft som nyttjades av redare och kungar under segelfartygens epok. Samma levande uttrycksfullhet lockar idag både privata samlare och b ...


Cover for Amerikansk slang på bioduken – Återutgivning av ordlista från 1935
E-book

Amerikansk slang på bioduken – Återutgivning av ordlista från 1935

by

Den här e-boken innehåller en ordlista över vanliga amerikanska slang-uttryck som framför allt var vanliga i dåtidens polis- och deckarfilmer. Du får bland annat veta att en ”barke ...


Cover for Politikern i svensk satir 1950-2000 : från folkhemspamp till välfärdsmanager
E-book

Politikern i svensk satir 1950-2000 : från folkhemspamp till välfärdsmanager

I Politikern i svensk satir 1950-2000 får vi följa satirens gestaltningar av politikerrollen under fem decennier från efterkrigstidens folkhemsbygge fram till idag. Historikern Mar ...


Cover for Svenska folksägner
E-book

Svenska folksägner

I bondesamhällets muntliga diktning är det folksägnerna som säger mest om hur folk trodde och tänkte förr. De handlar ofta om tillvarons övernaturliga, fantastiska sidor, om männis ...