Hoppa till innehållet
Biblioteket meddelar: Nu hittar du skolornas e-böcker här: http://skolbibliotek.malmo.se. Denna sida upphör den 28/2 2019.
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Pedagogik


Omslagsbild för Didactic classroom studies
E-bok

Didactic classroom studies

av

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna fö ...


Omslagsbild för Den svenska skolgårdens historia : skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum
E-bok

Den svenska skolgårdens historia : skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård raster med avsides ro eller vild lek, gymnastik lektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturku ...


Omslagsbild för Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle : rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid
E-bok

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle : rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfär ...


Omslagsbild för En av staten godkänd historia : förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938-1991
E-bok

En av staten godkänd historia : förhandsgranskning av svenska läromedel och omförhandlingen av historieämnet 1938-1991

Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själv ...


Omslagsbild för Möten med mening : ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora
E-bok

Möten med mening : ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora

av

I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och utanför skolans väggar. Genom fallstudier inventerar skribenterna – själva ämneslärarut ...


Omslagsbild för Public diplomacy and academic mobility in Sweden : the Swedish institute and scholarship programs for foreign academics 1938-2010
E-bok

Public diplomacy and academic mobility in Sweden : the Swedish institute and scholarship programs for foreign academics 1938-2010

Academic exchange is one of the cornerstones of public diplomacy. Receiving foreign academics is one way of influencing foreign elites in an attempt to build goodwill and stable in ...


Omslagsbild för Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972
E-bok

Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972

Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia – ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Sv ...


Omslagsbild för Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet
E-bok

Nyttan med folklig bildning : en studie av kapitalformer i folkbildande verksamhet

av

De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning – för staten och för den enskilde. Men begreppet “bild ...


Omslagsbild för Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940
E-bok

Visioner, vägval och verkligheter : svenska universitet och högskolor i utveckling efter 1940

»En högtidsstund för kalenderbitare med högskolan som specialintresse, en reflekterande analys från en akademiker med unikt bred karriär eller ett tänkvärt, uppfordrande inlägg i d ...